МАШИНИТЕ НА "FOM INDUSTRIE" ЗА ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА НА AL И PVC ПРОФИЛИ

Автоматична линия за алуминиеви профили - LMT 65

Автоматична линия за алуминиеви профили - LMT 65

Благодарение на големият брой цифрово управляеми оси, системата може да обработва и разкроява профили, като осигурява множество възможности за настройка на различните обработки и фунции.

Подаващата маса може да бъде оборудвана за подаване профили със сложна геометрия, гарантираща стабилност и точно последващо подаване към работната зона. /по заявка/


ПОПИТАЙТЕ ЗА ОФЕРТА!