МАШИНИТЕ НА "FOM INDUSTRIE" ЗА ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА НА AL И PVC ПРОФИЛИ

FMC 440/470 - ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР С ЧЕТИРИ УПРАВЛЯЕМИ ОСИ

FMC 440/470

Базова конфигурация:


•   Електрошпиндел с водно охлаждане - 7 kW, 20.000 rpm (HSK-F63)

•   Инструментален магазин на подвижната конзола  -  9 поз. (HSK-F63)

•   Стеги с позициониране от подвижната конзола – 4 бр.

•   Лява база по ос „Х”

•   Пулверизационна с-ма за охл. на работната зона /минимална с-ма/

•   Кош за отпадните материали

•   Автоматични врати за защита на работната зона

•   X-FLOW (патентована с-ма за автоматично, оптимално насочване на охлаждане към работната зона)

•   Автоматично смазване на танкети и свд.

•   Електронно оборудване: POWER-D

•   21,5” Display

•   Софтуер за управление  /даващ пълна свобода за лесно и бързо въвеждане на обработки/ - FST CAM 4

FMC 440/470
FMC 440/470