МАШИНИТЕ НА "FOM INDUSTRIE" ЗА ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА НА AL И PVC ПРОФИЛИ
BV-8
Технически характеристики: - Възможност за едновременна работа с две рамки, с максимална ширина 1.6м всяка или единична рамка с ширина 3.4м
- отваряем ляв ограничител за по-лесно сваляне на рамкат
- възможност за повдигане с 50 см, за удобство при работа в долната част на прозореца
-
блокировка на подвижния ограничител