МАШИНИТЕ НА "FOM INDUSTRIE" ЗА ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА НА AL И PVC ПРОФИЛИ
BV-6
Технически характеристики:
- максимална ширина на рамката – 2.4 м
- отваряем ляв ограничител за по-лесно сваляне на рамката
- възможност за повдигане с 50 см, за удобство при работа в долната част на прозорец
- блокировка на подвижния ограничител