МАШИНИТЕ НА "FOM INDUSTRIE" ЗА ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА НА AL И PVC ПРОФИЛИ

CARR 100

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА ЗА ПРОФИЛИ В ХОРИЗОТАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ:

 

A

B

C

Kg

Транспортни размери

2050

980

280

 

86

 

 

 

 

Работни размери

3860/2230

910

1660

CARR 100